شبپره ها و باران

شاید جایی لبانی دوخته به قامت باران گوش به تنهایی من دارد

فلسفه عاشقي

عشق واژۀ پاك و مقدسيه كه امروزه مثل تمام عقايد گذشته به مسخره گرفته شده .دانشمندان انواع مختلف عشق هاي جديد را كشف كردن :  عشق خيابوني ، عشق تلفني ، عشق اينترنتي، عشق  sms ،عشق پاركي ،  عشق پارتي ،و و و و و وووووووووووووو

خيلي ها هم به اينا ميگن عشق پاك . 

عشق هم عشقاي قديم . به قول سعدي عزيز:

هر كسي را نتوان گفت كه صاحب نظر است

                                                عشق بازي دگر و نَفس پرستي دگر است .

 

 

اين هم توصيۀ عنصر المعالي:

اي پسر تا كسي لطيف طبع نبود عاشق نشود . اما تو جهد كن تا عاشق نشوي ؛ اگر گراني و اگر لطيف از عاشقي بپرهيز كه عاشقي با بلاست خاصّه به هنگامِ مفلسي كه هر مفلسي كه عاشقي ورزد معاينه[1] در خون ِ خويش سعي كرده باشد خاصّه كه پير باشد كه پير را جز به سيم[2] غرض حاصل نشود.

ازآن آدمي يا در وصال باشند يا در فراق. بدان كه يك ساله راحت وصال به يك ساعته رنجِ فراق نه ارزد كه سر تا سر عاشقي رنج است و دردِ دل و محنت ، كه هر چند دردي خوش است اما اگر در فراق باشي در عذاب باشي، و اگر در وصال باشي و معشوقه از دل ِ تو خبر دارد خود از ناز ِ خيره و خويِ بدِ او خوشي وصال نداني . پس اگر وصالي بُوَد كه بعد از آن فراقي خواهد بود آن وصال خود از فراق بتر است . پس خويشتن را نگاه دار و از عاشقي پرهيز كن كه بي خودان[3] از عاشقي پرهيز نتوانند كردن . (گزيده قابوس نامه/باب چهاردهم)

راستي پيشاپيش فرا رسيدن روز عشق را تبريك ميگم

عاشق باشيد و با عشق زندگي كنيد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[1] :آشكارا                                                      [2] به پول                                                        [3] مردم بي اراده

+نوشته شده در سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ساعت22:14توسط مستانه | |